http://www.tongji.edu.cn/~yangdy
symbol.JPG (5620 bytes)
图像世界
当前位置:首页>>图像世界>>课题组成员(教师、博士后) 其他页: 博士研究生  硕士研究生
 

P1010153.GIF (14986 bytes)

杨东援(教授)

 

guoguanying.GIF (13696 bytes)

郭冠英(教授)

 

zouzhijun2.GIF (13547 bytes)

邹智军(副教授)

 

chenchuan.GIF (16549 bytes)

陈川(副教授)

 

石小法(副教授)

 

P1010081.GIF (13901 bytes)

赵娅丽

 

huiying.GIF (15877 bytes)

惠英(讲师)

张萍

吴蔷芝

段征宇

zhangjin.GIF (12792 bytes)

张锦(博士后,已出站)

P1010148.GIF (13263 bytes)

王战权(博士后,已出站)

P1010249.GIF (18711 bytes)

倪桂明(博士后,已出站)

郭东君(博士后,已出站)

管德永(博士后,已出站

   

P1010193.GIF (18259 bytes)

课题组活动

P1010025.GIF (15255 bytes)

2002年元旦课题组联欢

P1010138.GIF (16851 bytes)

2002年课题组春游

14.GIF (15454 bytes)

2002年中秋茶话会

Dscf0012.GIF (12370 bytes)

2003年新春联欢

p002.GIF (13407 bytes)

2004年黄山春游

2005年千岛湖春游

2005年论文答辩及聚会

2006年普陀山春游

2007年新年音乐会

   
请在首页上下载个人简历模板填写个人简历.更新照片请与我联系:zhengyu.duan@gmail.com
其它页: 教师、博士后   博士研究生   硕士研究生

版权所有,未经允许请不要侵犯版权 建议使用IE4.0以上浏览器浏览本站